Internasjonalt næringssamarbeid og eksport

Handelen mellom Norge og Polen har økt kraftig de seneste årene, og Polen er nå blant Norges viktigste handelspartnere. Det er registrert rundt 300 selskaper med norske eierinteresser i Polen.

Internasjonalt næringssamarbeid og handel på tvers av landegrensene stimulerer til innovasjon, lønnsemd og konkurransekraft.