Oversettelser av offiselle dokumenter

Jeg har bred arbeidlivserfaring i Norge og har spisskompetanse innen arbeidrett, skatt og regnskap. Jeg tilbyr oversettelser av juridiske dokumenter, søknadskjema til det offentlige, offentlig forvaltning, kontrakter, avtaler, vedtekter, arbeidskontrakter, fullmakter, erklæringer, forskrifter, regelverk, nstrukjsoner, offentlig forvaltning, kontrakter, avtaler, vedtekter, arbeidskontrakter, fullmakter, erklæringer, forskrifter, regelverk, og diverse andre lovtekster og rettsdokumenter.